• ✔ Auktoriserad återförsäljare & hudterapeut

  • ✔ Fri frakt* 

  • ✔ Snabb leverans

BEAUTYKAS INTEGRITETSPOLICY

På Beautyka AB tar vi ansvar för din personliga integritet och eftersträvar  en hög nivå av dataskydd. Denna policy beskriver hur Beautyka AB  ( org. nr 559157-0386 ) nedan benämnd Beautyka, hanterar dina personuppgifter. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning så att du kan känna dig trygg när du lämnar dina företags och personuppgifter till oss. Den beskriver dina rättigheter och hur dem gäller.

Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT OCH VAD ÄR EN BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk nu levande person. Exempelvis kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering,organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

VEM ÄR ANSVARIG FÖR DE PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN?

Beautyka AB, org. Nr 559157-0386, med adress Frihetsvägen 2A, 177 53 Jäfrälla, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

NÄR BEAUTYKA AB SAMLAR IN INFORMATION OCH VAD DEN KAN BESTÅ AV.

Vi samlar in information:

-vid köp i vår fysiska butik eller webbshop;

-vid behandling på vår salong;

-vid hudanalyser och rådgivning;

-vid kundtjänstärenden;

-vid rekrytering.

Vi samlar in den information som du lämnar när du:

-registrerar dig på vår webbplats;

-loggar in på ditt konto;

-gör ett köp;

-gör en bokning;

-gör vår Hudanalys;

-kontaktar oss.

När du accepterar våra avtalsvillkor vid registrering accepterar du också att vi behandlar dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy. Detta kan ske både fysiskt, via e‑post eller telefon eller genom att du kryssar i avtalsvillkoren vid registrering på webbplatsen.

VAD ANVÄNDER BEAUTYKA AB DINA PERSONUPPGIFTER TILL?

Nedan kan du läsa om vad Beautyka använder dina personuppgifter till och varför.

1.FÖR ATT DU SKA KUNNA HANTERA OCH FÖLJA UPP DINA KÖP OCH TJÄNSTER.

När du nyttjar våra tjänster  eller handlar på Beautyka AB genereras ett kundkonto för dig. I inloggat läge finner du Mitt Konto där du har möjligheten att:

-se historik av dina köp och rekommendationer;

-ändra dina personuppgifter och inställningar;

-funktioner för att bli borttagen eller få ut den information som vi lagrar om dig.

2.FÖR ATT ADMINISTRERA, UTVECKLA OCH LEVERERA VÅRA VAROR OCH TJÄNSTER SAMT TILLHANDLAHÅLLA SUPPORT, VILKET INKLKUDERAR:

-leverans (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen);

-identifikation och ålderskontroll;

-för att behandla och tillhandahålla dina köp och bokningar;

-i kontakter för att granska din bokningsstatus eller information som ansluter till dina bokningar och köp;

-hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar, vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplyssningar med Klarna);

-hantering av reklamationer- och garantiärenden.

Vilka personuppgifter lagras för detta ändamål: 

-Namn;

-Personnummer;

-Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer);

-Betalningshistorik;

-Betalningsinformation;

-Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag;

-Köpinformation (t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress);

-Användaruppgifter för Mitt konto (om du har ett kundkonto);

-Information och bilder på hud eller kropp som du lämnat vid kontakt med kundtjänsten, terapeut eller butikspersona;l

-Information som ansluter till dina bokningar och köp;

-Resultat från omdömen och undersökningar;

Laglig grund: Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor) . Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Lagringsperiod: Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamationer- och garantiärenden.

3.FÖR ATT KUNNA FULLGÖRA FÖRETAGETS RÄTTSLIGA FÖRPLIKTELSER

Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet, vilka kan kräva framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser vid exempelvis en defekt eller hälsovådlig vara).

Vilka personuppgifter lagras för detta ändamål: 

-Namn;

-Personnummer;

-Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer);

-Betalningshistorik;

-Betalningsinformation;

-Din korrespondens;

-Uppgift om köp-tidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål;

-Användaruppgifter för Mitt konto (om du har ett kundkonto).

Laglig grund: Förpliktelse enligt gällande lag. Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Lagringsperiod: Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning). Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag eller upp till sju år för data som behandlas enligt bokföringslagen.

4.FÖR ATT KUNNA HANTERA KUNDSERVICEÄRENDEN

-Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice (via telefon eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier);

-Identifiering och frågor rörande användarkonto;

-Utredning av eventuella klagomål och supportärenden (inklusive teknisk support);

-Frågor och rådgivning om och inför köp, frågor om produkter, returhantering, ändring av beställning och liknande ärenden.

Vilka personuppgifter lagras för detta ändamål: 

-Namn;

-Personnummer;

-Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer);

-Din korrespondens;

-Uppgift om köp (tidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål);

-Hudtest-data;

-Hälsodata (t.ex. allergiska reaktioner och hälsotillstånd du upplyser oss om);

-Användaruppgifter för Mitt konto (om du har ett kundkonto).

Laglig grund: Berättigat intresse, samt uttryckligt medgivande i de fall vi behandlar känslig data. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.

Lagringsperiod: 36 månader efter att kundservice-ärendet har avslutats.

5.FÖR ATT KUNNA UTVÄRDERA, UTVECKLA OCH FÖRBÄTTRA VÅRA TJÄNSTER, PRODUKTER OCH SYSTEM FÖR KUNDKOLLEKTIVET I STORT SAMT ERBJUDA DIG EN PERSONLIG OCH RELEVANT UPPLEVELSE I VÅRT UTBUD AV TJÄNSTER OCH PRODUKTER

Anpassning av tjänster för att bli mer användarvänliga (till exempel ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används av kunder i våra digitala kanaler).

Framtagande av underlag i syfte att förbättra varu- och logistikflöden (till exempel genom att kunna prognostisera inköp, lager och leveranser).

Framtagande av underlag för att utveckla och förbättra vårt sortiment.

Framtagande av underlag för att utveckla och förbättra vår resurseffektivitet ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv (till exempel genom att effektivisera inköp och planering av leveranser).

Framtagande av underlag i syfte att planera ny- och eventuella avetableringar av lager.

Ge våra kunder möjligheten att påverka och recensera vårt sortiment.

Framtagande av underlag för att förbättra IT-system i syfte att generellt höja säkerheten för företaget och våra besökare/kunder.

Analyser av de uppgifter vi samlar in för ändamålet. Baserat på de uppgifter vi samlar in (till exempel köphistorik, ålder och kön) sorteras du in i en kundgrupp (så kallat kundsegment) för vilket analyser sedan görs på en aggregerad nivå med hjälp av avidentifierade eller pseudonymiserade data, utan någon koppling till dig som individ. Insikterna från analysen ligger till grund för vilka produkter som köps in och hur vi utvecklar ‘Mitt konto’ på Beautyka.se

Vilka personuppgifter lagras för detta ändamål:

-Ålder;

-Kön;

-E-postadress;

-Bostadsort;

-Korrespondens och feedback avseende våra tjänster och produkter;

-Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik);

-Information du lämnat via hudtest;

-Kundnöjdhetsundersökning och enkäter;

-Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (till exempel språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, skärmupplösning och plattform);

-Information om hur du har interagerat med oss, dvs. hur du har använt tjänsten, inloggningsmetod, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur du når och lämnar tjänsten etc;

-Information om hur du använder våra hemsidor via “cookies”.

Laglig grund:  Intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system. Avtal, om det gäller data du lämnat via hudtestet samt uttryckligt medgivande i de fall det rör sig om känsliga personuppgifter.

Lagringsperiod:  36 månader  efter att du senast varit aktiv hos Beautyka.se, till exempel genom att använda våra tjänster, köpa varor eller kontakta vår kundtjänst.

6.FÖR ATT KUNNA FÖRHINDRA MISSBRUK AV EN TJÄNST ELLER FÖR ATT FÖRHINDRA, FÖREBYGGA OCH UTREDA BROTT MOT FÖRETAGET OCH KUNDER

Förhindrande och utredning av eventuella bedrägerier eller andra lagöverträdelser. Förhindrande av skräppostutskick, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna enligt lag eller våra köp-, medlems- eller tjänstevillkor. Skydd och förbättring av vår IT-miljö mot angrepp och intrång.

Vilka personuppgifter lagras för detta ändamål:

-Personnummer;

-Köp- och användargenererade data (till exempel klick- och besökshistorik);

-Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (till exempel språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, skärmupplösning och plattform);

-Uppgifter om hur våra digitala tjänster används.

Laglig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse (om sådan föreligger) alternativt berättigat intresse. Ifall ingen rättslig förpliktelse föreligger är behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.

Lagringsperiod: Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.

7.FÖR ATT KUNNA ERBJUDA KUNDER EN PERSONLIG HUDVÅRDSKONSULTATION OCH RÅDGIVNING

Utföra hudvårdsbehandling för kund samt eventuellt följa upp behandlingen, hudtest. Rekommendation av produkter utifrån användarens behov och önskemål samt information om hur dem bör användas för önskat resultat. Personanpassad hudvårdskonsultation via telefon, chatt, fysisk behandling, video eller e-post. Uppföljande hudvårdskonsultation. Marknadsföring av produkter utifrån kundens behov och önskemål.

Vilka personuppgifter lagras för detta ändamål:

-Namn;

-Mailadress;

-Kön;

-Ungefärlig ålder;

-Hudton;

-Bild, i de fall användaren väljer detta;

-Hälsodata från hudtest.

Laglig grund: Fullgörande av avtalet om hudvårdskonsultation samt uttryckligt medgivande för de fall användare lämnar känslig information om sig själv. Intresseavvägning för marknadsföring, det ligger i både Beautykas och användarens intresse att användare köper produkter som passar dem. Uppföljning av behandlingar över tid.

Lagringsperiod: 60 månader från insamling.

8.FÖR REKRYTERING OCH PERSONALADMINISTRATION

Behandling av jobbansökan och eventuell nyanställning. Avslutande av anställning. Administration av eventuella rehabiliterings- och diskrimineringsärenden.

Vilka personuppgifter lagras för detta ändamål:

-CV;

-Namn;

-Telefonnummer;

-Mailadress;

-Fysisk adress;

-Bild som kandidaten själv lagt upp (frivilligt);

-Personnummer;

-Personligt brev där det kan förekomma sjukdomshistorik el dylikt;

-Mailväxling mellan HR och kandidaten;

-Anteckningar från HR avseende intervjuer;

-Testresultat från arbetsprov kopplat till tjänsten;

-Kontaktuppgifter till referenser.

Laglig grund: Berättigat intresse av att fullfölja eller avsluta rekryteringsprocesser samt i förekommande fall behålla information som säkerhet vid diskrimineringsärenden eller liknande. Uttryckligt medgivande i de fall känslig information kan förekomma.

Lagringsperiod: 60 månader från insamlande eller rekryteringsprocessens avslutande.

9.FÖR ATT FÖLJA UPP REFERENSER VID REKRYTERING

Om någon under rekryteringsprocessen lämnat kontaktuppgifter till referenser så sparar vi endast namn, telefonnummer och e-postadress till dessa. Vi behåller uppgifterna till dess rekryteringsprocessen är avslutad.

VILKA KÄLLOR SAMLAR BEAUTYKA AB IN DINA PERSONUPPGIFTER FRÅN?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (så kallad tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

-Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig;

-Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.

VEM HAR TILLGÅNG/BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER?

Personuppgiftsbiträden. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är så kallad personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med: 

-Transporter (logistikföretag och speditörer); 

-Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer); 

-Marknadsföring (print, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer); 

-IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar). 

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (till exempel för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden, genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav, samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är: 

-Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott; 

-Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer); 

-Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, till exempel om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet (till exempel loggfiler).

Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av så kallad lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är du välkommen att kontakta oss.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål.

DINA RÄTTIGHETER & MEDGIVANDE

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Rätt till tillgång (så kallad registerutdrag). Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. Informationen lämnas i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån informationen har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande. 

Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse. Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. 

Tänk på att du som har en kundprofil på Beautyka.se kan ändra vissa uppgifter direkt via Mitt Konto.

Du har när som helst rätt att dra tillbaka ett medgivande du gett oss. Till exempel medgivande att skicka nyhetsbrev.

Rätt till radering. Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

-Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats

-Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse

-Du invänder mot behandling för direkt marknadsföringsändamål

-Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt

-Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av

-Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för och insamlandet har skett i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster (t.ex. sociala medier)

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter. Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade. 

Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. 

Berättigat intresse: I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direkt marknadsföringsändamål): Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (så kallad profilering) som utförs för direkt marknadsföringsändamål. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (till exempel via post, e-post och sms). Marknadsföringsåtgärder där du som kund aktivt valt att använda en av våra tjänster eller annars sökt upp oss för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring (till exempel produktrekommendationer eller andra funktioner och erbjudanden på Mitt Konto). 

Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direkt marknadsföringsåtgärder. Du kan ändra detta genom att ändra inställningarna på Mitt Konto, avregistreringslänk i marknadsföringsutskick eller kontakta kundservice.

Rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (så kallad dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

HUR HANTERAR BEAUTYKA AB PERSONNUMMER & -UPPGIFTER?

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt genom att, i de fall det är tillräckligt, istället använda ditt födelsenummer.

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

COOKIES

Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

DATAINSPEKTIONEN

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

HAR DU FRÅGOR OM DATASKYDD?

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du på info@beautyka.se 

ÄNDRING AV INTEGRITETSPOLICY

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på Beautyka.se och via mail (ifall du har angett mailadress) i god tid innan uppdateringarna börjar gälla. När vi tillgängliggör information om uppdateringar kommer vi även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.

Produkten har blivit tillagd i varukorgen

Gå till kassanFortsätt handla

Information

Salongen

Webbutiken

SvenskaEnglish